Bestuurshistorie

Bestuurders van de Havankstichting Mateor

De organisatie noemde zich eenvoudig, koud en onpersoonlijk, een Naamlooze Vennootschap - De N.V. "MATEOR" - Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende en Roerende Goederen...
Silvère glimlachte zijns ondanks. Hij trachtte zich een voorstelling te vormen van den man (of misschien was het een vrouw?) wiens brein dit fantastische plan had uitgedacht... Van een romantisch rooverhoofdman uit het Italië der 18e eeuw had hij ongetwijfeld niets.
 [...]
Maatschappij tot Exploitatie... Het was even fantastisch dwaas als wreedaardig juist. Exploitatie - Uitbuiting!

Havank, De N.V. "Mateor" [1938] p. 18

De Havankstichting Mateor werd opgericht op 9 november 1994. Sindsdien vervulden veel toegewijde Havankianen een bestuursfunctie, en wij houden deze bestuursleden in ere.

 • 1994-2000: Ing. P.H. Oosterhuis, oprichter, voorzitter (1994-1999), verzender
 • 1994-2004: J.A. Noordhoff, oprichter, secretaris, penningmeester, activiteiten-coördinator, voorzitter (1999-2004)
 • 1994-2008: P.S. Tiekstra, oprichter, redactiesecretaris, tweede penningmeester, penningmeester, voorzitter (2007-2008)
 • 1994-1995: L. Plaisier, oprichter, lid
 • 1994-2014: Drs. J.P.M. Passage, oprichter, adviseur (geen bestuurslid)
 • 1996-2007: B. van der Geest, oprichter, tweede secretaris, voorzitter (2006-2007), vice-voorzitter
 • 1996-2002: C. Bangma, lid
 • 1996-1996: H. Posthumus, lid
 • 1996-1998: J. Riemersma, lid, penningmeester
 • 1996-2001: mw. A.M. van der Geest, lid, secretaris
 • 1998-1999: P. van Wijngaarden, lid
 • 2000-2013: H. Komrij, lid, secretaris
 • 2001-2008: H. Dam, lid
 • 2006-heden: mw. A. de Vlieg, penningmeester tot 2017, lid
 • 2007-2009: J. Henry, redactiesecretaris
 • 2007-heden: F. van der Voordt, redacteur, voorzitter (2009-2017)
 • 2011-heden: M.M. Versteeg, eindredacteur (sinds 2010), voorzitter (sinds 2017)
 • 2013-2019: H. van Schooten, secretaris
 • 2017-heden: J. Rövekamp, penningmeester, webmaster
 • 2019-heden: E. Nauta, secretaris

Havank in Cagnes-sur-Mer


Havank vitrine in Dekema State