Studies over Havank

 

Wetenschappelijke studies van Sef Passage

Nogal wat van zijn aantekeningen voor zijn Havankbiografie heeft J.P.M. (Sef) Passage later uitgewerkt tot 31 zelfstandige deelstudies die hij aan de Stichting Mateor ter beschikking stelde. Samen vormen zij het corpus Havank 1904-1964 (1984-2008). Zij kunnen via het contactformulier besteld worden. Prijzen op aanvraag.

Mateor code titel auteur(s) uitgave jaar opmerking
PAS 01 De Schaduw geschaduwd J.P.M. Passage Stichting Mateor 1984
PAS 02 Havank, de eeuwige gymnasiast J.P.M. Passage Stichting Mateor 1984
PAS 03 Schaduw encyclopedie J.P.M. Passage Stichting Mateor 1985
PAS 04 Havanks cultureel paspoort J.P.M. Passage Stichting Mateor 1987
PAS 05 De hydraulische geneeswijze J.P.M. Passage Stichting Mateor 1990
PAS 06 Het geheim van het oude huis – Een verworpen hoofdstuk J.P.M. Passage Stichting Mateor 1994
PAS 07 Bibliografie van H. F. van der Kallen 'Havank' J.P.M. Passage Stichting Mateor 1994
PAS 08 Spanning rond Havank J.P.M. Passage Stichting Mateor 1995
PAS 09 Brieven aan een jonge schrijfster 1934-1935 J.P.M. Passage Stichting Mateor 1995
PAS 10 Havank en Anna-Maria van Burmania J.P.M. Passage Stichting Mateor 1996
PAS 11 Narcissus op schrijversvoeten J.P.M. Passage Stichting Mateor 1997
PAS 12 De adem stokt J.P.M. Passage Stichting Mateor 1997
PAS 13 Havanks 'reis-album' J.P.M. Passage Stichting Mateor 1997
PAS 14 Havank: 'aantekeningen voor de cronieken' J.P.M. Passage Stichting Mateor 1998
PAS 15 Spanning in de romans van Havank – Deel 1: 1935-1943 J.P.M. Passage Stichting Mateor 1999
PAS 16 Spanning in de romans van Havank – Deel 2: 1946-1964 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2000
PAS 17 Spanning in de romans van Havank – Deel 3: Statistieken J.P.M. Passage Stichting Mateor 2000
PAS 18 Schaduwiaanse arabesken J.P.M. Passage Stichting Mateor 2000
PAS 19 Havank in de kritiek J.P.M. Passage Stichting Mateor 2001
PAS 20 Spanning in de korte verhalen van Havank J.P.M. Passage Stichting Mateor 2001
PAS 21 Levensvisie in de romans en verhalen van Havank J.P.M. Passage Stichting Mateor 2002
PAS 22 Natuurbeschrijving in romans en verhalen van Havank J.P.M. Passage Stichting Mateor 2002
PAS 23 Het geheim van het oude huis – Twee verworpen hoofdstukken J.P.M. Passage Stichting Mateor 2002
PAS 24 Bibliografie van H. F. van der Kallen 'Havank' – 2de, herz. dr. J.P.M. Passage Stichting Mateor 2003
PAS 25 - - - - (niet over Havank)
PAS 26 Opvallende geluiden in de romans van Havank – Deel I: 1935-1943 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2004
PAS 27 Opvallende geluiden in de romans van Havank – Deel II: 1946-1964 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2004
PAS 28 Sterke vrouwen in de romans van Havank, 1935-1939 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2005
PAS 29 Sterke vrouwen in de romans van Havank, 1935-1964 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2005
PAS 30 Drinken en roken in de romans van Havank J.P.M. Passage Stichting Mateor 2006
PAS 31 Schurken en profiteurs in de romans van Havank – Deel 1 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2006
PAS 32 Schurken en profiteurs in de romans van Havank – Deel 2 J.P.M. Passage Stichting Mateor 2006
PAS 33 Spanningsanalyse in 20 Schaduwromans van Pieter Terpstra J.P.M. Passage Stichting Mateor 2008 (niet over Havank)

Van de hand van Sef Passage zijn de volgende stukken gepubliceerd in tijdschriften (niet verkrijgbaar bij de Havankstichting Mateor):

  • PAT 01: Havanks romans van avontuur: een eenvoudig kunstje?. In: Bzzlletin (juni 1986)
  • PAT 02: Schaduws diner. In: Vrij Nederland (juni 1986)
  • PAT 03: Dickens Geschaduwd. In: The Dutch Dickensian (december 1990)
  • PAT 04: De schaduw van Hans van der Kallen. In: Biografie Bulletin (1997)

Wetenschappelijke studies van anderen

Mateor code titel auteur(s) uitgave jaar opmerking
UNI 01 De Speurdersfiguur in de detectiveromans van Havank en Terpstra door Willy Thijs; [onder begeleiding van] Prof. Dr. M. Janssens Leuven: Katholieke Universiteit 1976 (Verhandeling aan de Katholieke Universteit te Leuven, Faculteit van de Wijsbegeerte en de Letteren, Afdeling Germaanse Filologie)
UNI 02 Havank uit de schaduw onder begeleiding van Siem Bakker ; m.m.v. Willy Abbink ... [et al.] Nijmegen: Instituut Nederlands van de K.U. 1977 (Scriptie aan de Katholieke Universteit te Nijmegen, Instituut Nederlands)
COX 01 De merkwaardige avonturen van inspecteur C.: een fictieve historie B. Cox [Leeuwarden: Stichting Mateor] 1998
KAL 01 Familieboek van der Kallen Mia van der Kallen (eigen beheer) 1998 niet (geheel) in druk verschenen
UNI 03 Artful Murder - An Exploration of the Language of Raymond Chandler and its Translation into Dutch Christine Valk University of Utrecht 2007 Master's Thesis Translation Studies
UNI 04 Het merk Havank Erlijne Runia [en] Nicole Teunissen; [onder begeleiding van] Prof. Dr. Lisa Kuitert [Leeuwarden]: Stichting Mateor [2010] (Scriptie aan de Universteit van Amsterdam, afdeling Neerlandistiek, vak Literatuur & Boekbedrijf Moderne Tijd)
cop. 2010
UNI 05 De Balkenserie van A.W. Bruna & Zoon's Uitgeverij Hillebrand Komrij en Rimmer Sterk Vereniging Fumanchu 2018 Veel aandacht voor Havank en Leslie Charteris

Jaartallen tussen ronde haken zijn ontleend aan het betreffende boek, jaartallen en andere gegevens tussen rechte haken aan een bibliografische bron buiten het boek.