Doelstellingen

Bij de oprichting werd de doelstelling van de Stichting Mateor geformuleerd als:

… bevorderen van de studie en de bekendheid van het leven, de persoon en het werk van de schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), alias Havank, in de breedste zin.
 

Een van de afgeleide doelstellingen werd de zorg voor het sindsdien fraai gerestaureerde grafmonument. 

De Stichting tracht een en ander te bereiken door:

  • het verwerven van materiële zaken de schrijver toebehoord hebbend;
  • het gevraagd en ongevraagd vestigen van aandacht op de schrijver, diens leven en werk;
  • het stimuleren van studies;
  • het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen;
  • het steunen en/of oprichten van verzamel- en ruilclubs;
  • het werven van fondsen, waaronder jaarlijkse donaties.