De Boeken

Zo'n 30 miljoen boeken heeft Havank uit zijn schrijfmachine getikt. Het is niet verwonderlijk dat zo'n groot producent ook weer inspiratie oproept bij zijn omgeving. En niet alleen direct na zijn verscheiden, maar ook nu, ruim 50 jaar later nog steeds.

Overzichten van de werken van Havank, van zijn opvolgers als Schaduwbiograaf, van zijn geestverwanten, onderzoekers, aanhangers en vele anderen hebben wij voor u verzameld onder de verschillende menu's op onze site.