Postzegels

Een voorbeeld van een mooi initiatief om de naam Havank in de belangstelling te houden werd genomen door donateur Peter de Dreu door in 2014 een postzegel uit te geven met de beeltenis van onze schrijver.

Ook het blokje zegels dat refereert aan de 100ste geboortedag van Havank is vermeldenswaard.

En de zegels met Pieter Terpstra natuurlijk.