Donateurs

Als u vindt dat de Stichting Mateor een doel nastreeft waar u van harte achter kunt staan, en als u vindt dat u wilt meehelpen dat doel te bereiken, zou dat een eerste reden kunnen zijn om donateur te worden.

Een tweede reden zou kunnen zijn, dat u de Hoogst Merkwaardig - Havank Nieuwsbrief wilt ontvangen, een blad waarin nieuws over de activiteiten van de stichting, artikelen van en interviews met Havank en wetenswaardigheden rond Havank zijn te lezen. Bovendien biedt het blad voor de donateurs gratis gebruik van de vraag- en aanbodrubriek Schaduwspeurders.

Een derde reden is wellicht dat de activiteiten en publicaties van de stichting (en degenen met wie de stichting een verband heeft) met een duidelijke korting voor de donateurs toegankelijk zijn. Zo worden donateurs telkens uitgenodigd voor het gratis bijwonen van de jaarlijkse toogdag.

Een particuliere donateur betaalt minimaal € 20,- per jaar.

Een niet-natuurlijk persoon betaalt minimaal € 50,- per jaar.

Betalingen op IBAN NL83INGB0000239765 t.n.v. de Stichting Mateor, Leeuwarden.

Zorgt u ervoor dat uw naam en adres bij het bestuur bekend zijn!

Belangstelling? Meld u aan via het formulier hiernaast of per post of telefonisch bij het bestuur.

Donateur aanmelding

Wilt u donateur worden van Stichting Mateor?

Via dit formulier meldt u zich daarvoor aan.

De privacyverklaring waarnaar wordt verwezen vindt u hier.