Havankdag

Aan het testament van Charles C.M. Carlier, waaruit geciteerd wordt in hoofdstuk 20 van In Memoriam de Schaduw, is een codicil toegevoegd met de volgende bewoordingen:

"Het is tevens een mij dierbare wens, dat elk jaar, op de verjaardag van mijn verscheiden, mijn vrienden hier bijeenkomen voor een luisterrijk maal en om een dronk uit te brengen op iemand die mens is geweest naar zijn beste vermogen, op een vriend ook die de oprechte vriendschap altijd heeft beschouwd als iets heiligs en als zodanig getracht heeft te leven naar die standaard".

De Stichting Mateor interpreteert deze tekst als een wens van de schrijver zèlf om zijn sterfdag (22 juni) jaarlijks te herdenken met zijn vrienden (nu de donateurs), en om tijdens die bijeenkomst iemand tot Vriend van het Jaar te benoemen. De Havankdag wordt traditioneel gehouden op de zaterdag die het dichtst bij de sterfdag van de schrijver ligt. Om praktische redenen, o.a. een bezoek aan het graf van de auteur, is niet Cagnes sur Mer maar Leeuwarden als plaats van samenkomst aangewezen.

Er is dan volop gelegenheid tot het uitwisselen wetenswaardigheden over 'onze' schrijver. Boeken van Havank maar ook die van Havanks tijdgenoten, worden geruild en/of verkocht en er altijd is er een spreker die, vaak voorzien van interessant beeldmateriaal, een onderwerp uit Havanks leven of werk belicht of uitdiept.