Gerealiseerde Doelstellingen

De Stichting heeft een aantal doelstellingen en werkt aan de realisatie daarvan.

 • Het grafmonument, waarvan inmiddels is komen vast te staan wie eigenaar was, is in eigendom overgedragen aan de stichting. Met de beheerder van de begraafplaats werden afspraken inzake het onderhoud en instandhouding daarvan gemaakt.
 • In 1995 verscheen Leeuwarden in de schaduw van Havank, een wandelroute door de stad van de hand van bestuurslid Plaisier en bestuursadviseur Passage, mede geïnspireerd door Havanks vijfentwintigste boek Circus Mikkenie. Het televisieprogramma Van Gewest tot Gewest besteedde in 1996 hieraan aandacht.
 • Heruitgave van de werken heeft in 1996 beslag gekregen door toedoen van de uitgever Walvaboek, die op eigen rekening en risico heruitgave van vier werken verzorgde. Verschenen zijn in de meest authentieke teksten: De N.V. MATEOR (de titel waaraan de stichting haar naam ontleent) uit 1938, Polka Mazurka (1939), De Schaduw grijpt in (1940), maar dan in de vooroorlogse versie, en De Zwarte Pontifex (1952).
 • De heer drs. J.P.M. Passage schreef een aantal studiewerken aangaande Havank, en heeft de stichting tot nader order het recht verschaft deze uit te geven. Deze publicaties zijn onder deze link te vinden.
 • Van de hand van dezelfde auteur verscheen in 1997, bij uitgever Passage te Groningen, een Biografie, getiteld Havank, schets van leven en werk.
 • De heer ir B. Cox bewerkte de geschiedenis van Havanks hoofdpersoon, de Schaduw, tot een Biografie van een fictief persoon De merkwaardige avonturen van inspecteur C.
 • Bronzen reliëf van Havank

  Het bestuurslid Ben van der Geest vervaardigde een bronzen reliëf van Havank. Dat is op 22 juni 1996 aangebracht aan Havanks geboortehuis, Wirdumerdijk 41 te Leeuwarden.

 • Een zoektocht naar de door de NCRV uitgezonden hoorspelen leverde zes exemplaren op: Hoofden op holEr klopt iets nietMenuet te MiddernachtDeurwaarders deliriumCircus Mikkenie en Zes Schaduwen in de sneeuw.
 • Een radio-interview met drs. Hans Zoet, begin jaren vijftig kwam uit het niet tevoorschijn.
 • Donateur Middendorp uit 's-Gravenhage legde een mooie verzameling krantenknipsels aan en stelde deze aan de stichting beschikbaar.
 • Donateur ir. J.M. De Bruijn uit Naarden legde contact met het gemeentebestuur van Cagnes-sur-Mer, de locatie van Hoofden op hol, en overhandigde aan wethouder Renoir –op diens verzoek!– twee exemplaren van het werk, één in linnen gebonden en één in pocketvorm. Ze zijn bestemd voor het cultureel archief van Cagnes.
 • Voortdurend contact met de straatnamencommissie van Leeuwarden heeft ertoe geleid, dat een nieuwe woonwijk de naam Havankpark heeft gekregen, dat daarin als straatnamen voorkomen: Havanklaan, Carlierstraat, Joram Jorkinsstraat, Manon de Bercystraat en Harro Vancestraat, en dat daarin wandel-en fietspaden zijn vernoemd naar Circus Mikkenie, Merckens en biograaf Passage. Ter gelegenheid van de opening van deze wijk presenteerde de stichting Mateor het Havankparkboekje.
 • Een nieuw bos, het Leeuwarder bos, is aan de schrijver opgedragen doordat wandel-, fiets- en ruiterpaden de namen van zijn vrienden en personages dragen.
 • In een uitbreidingsplan in Leeuwarden-West zou een straat worden gewijd aan H.F. van der Kallen, maar dat is niet doorgegaan.

  Wisseling van de wacht

  In het jaar 2000 telt de stichting Mateor 200 donateurs en is daarmee de op één na grootste schrijversfanclub van Nederland (met alleen het Godfried Bomans Genootschap vóór zich). De realisatie van het Havankpark is niet alleen het belangrijkste succes van de stichting, maar markeert ook een scheidslijn. Vanaf dat moment nemen diverse bestuurders van het eerste uur afscheid en worden geleidelijk opgevolgd door mensen die meer behouden dan bouwen. Daarbij komen voor het eerst ook niet-Friezen in het bestuur, soms na een langdurige vacature.

  Het aantal wapenfeiten uit het decennium dat volgt is klein, veel kleiner dan uit de roerige eerste jaren:

  • De nieuwsbrief wordt in 2001 onder het redacteurschap van Jan Henry herdoopt in "Hoogst Merkwaardig" en veel fraaier opgemaakt, mede door af en toe een grafische bijdragen van Danier. In 2006 verschijnt er zelfs een nummer in kleur.
  • In het Frysk Letterkundich Museum (tegenwoordig Tresoar) wordt in juni 2001 door Peter den Oudsten een gipsen reliëfkop van Havank onthuld; dit is een kopie van de kop aan de Wirdumerdijk. Min of meer gelijkertijd verwerft de stichting de foto's die Bas den Oudsten (vader van genoemde Peter) maakte van Havank.
  • In hetzelfde jaar 2001 wordt Dekemastate heropend, waar met behulp van de stichting Mateor een lang gewenste Havank-vitrine is ingericht.
  • In het Havankpark verschijnt in augustus 2002, als indirect en naijlend gevolg van eerdere inspanningen, een Schaduwbeeld.
  • In 2004 wordt Havanks honderdste geboortejaar en veertigste sterfjaar gepast gevierd met een exclusieve Havank-postzegel en een herdenkingsuitzending door radio Fryslân vanuit Dekemastate.
  • Tussen 2005 en 2009 produceert Kees Aarts vier delen uit de Havankbibliotheek, op basis van aan Havank gewijde artikelen door Pieter Terpstra en Henk van der Meulen.
  • Eind 2010 wordt de website van de stichting, naar 10 jaar slaap, weer nieuw leven ingeblazen.
  • Vanaf 2011 kent de website een nieuwspagina.

Een ontwikkeling, die eigenlijk al in 1997 begon toen op initiatief van Tomas Ross de Schaduw-prijs ingesteld werd, komt in 2006 tot een eerste mijlpaal wanneer Danier zijn eerste op Havank gebaseerde stripverhaal Hoofden op hol publiceert. In 2008 komt Bruna vanwege hun 140-jarig jubileum met een aanvankelijk als eenmalig bedoelde Havank Ross: Caribisch Complot. Inmiddels is duidelijk dat de "handel" Havank weer ontdekt en omarmd heeft. Mede daardoor durft het bestuur van de stichting Mateor ook weer wat ambitieuzer te zijn.

En dan de jaren '20...

 • Op 23 juni 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam besloten een brug in Amsterdam Venserpolder voortaan Havankbrug te noemen. Hier heeft Stichting Mateor 3 jaar voor gestreden. Havank leeft nu ook in die ándere hoofdstad voort!