Mateor en uw Privacy

Stichting Mateor is er voor de donateurs en de donateurs zijn er voor elkaar. Om invulling te geven aan de doelstellingen is het van groot belang dat we elkaar weten te vinden. Om de jaarlijkse Havankdag te organiseren, om mailings uit te sturen, om wetenswaardigheden uit te wisselen en om de donaties te beheren.

Het is daarom nodig dat we persoonsgegevens uitwisselen met elkaar. Maar dat kan niet zonder daar goede afspraken over gemaakt te hebben. We willen zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. En hoe we dat doen, daar zijn we volledig transparant in.

Mede in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben we een Privacyverklaring opgezet. Hierin staat welke persoonsgegevens we uitwisselen, met welk doel we dit doen en hoe we de vertrouwelijkheid waarborgen. Voor het kader hebben we een Privacyprotocol, dat richtlijnen geeft hoe we praktisch met persoonsgegevens omgaan. Verder vragen we van alle betrokkenen toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken met een Toestemmingsverklaring.

Heeft u hierover vragen, stelt u deze dan alstublieft via het contactformulier op de website.