Disclaimer

Informatie

Stichting Mateor streeft ernaar actuele, correcte, complete en toegankelijke informatie via deze website te geven, maar kan niet garanderen dat alle informatie altijd actueel en juist is. Wilt u informatie van deze website gebruiken in situaties waar de juistheid en actualiteit van groot belang is, dan verzoeken wij u e.e.a. via het contactformulier bij ons te verifiëren.

Gebruik van informatie

Het is toegestaan vanaf een andere website een link op te nemen naar deze website. U kunt daarvoor als adres www.havank.nl gebruiken.

Beeldmateriaal zoals foto´s die op deze website gebruikt worden en beeldmateriaal waarnaar vanaf deze website wordt verwezen, mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting Mateor worden gebruikt. Deze toestemming kan worden verkregen door dit met opgave van reden van het gebruik met het contactformulier op de website aan te vragen.

Andere informatie, zoals (delen van) teksten, nieuwsberichten, etc. mag worden gebruikt, mits hier geen persoonlijke informatie van donateurs of andere aan de stichting Mateor verbonden personen in staat. We stellen het zeer op prijs als u ons van dit gebruik in kennis stelt met het contactformulier.

Stichting Mateor behoudt zich het recht voor om naar informatie van derden te verwijzen (via URL's) of informatie van derden te kopiëren en op de eigen website beschikbaar te stellen, tenzij er bij de bron door de eigenaar daarvan uitdrukkelijk aangegeven is dat daar toestemming voor is vereist.

Als u op deze website informatie tegenkomt die in uw ogen onjuist, onvolledig, niet passend, onethisch, kwetsend, beledigend of anderszins onwenselijk is, dan verzoeken wij u ons hierover te verwittigen. Wij zullen hier dan terstond op acteren.

Aansprakelijkheid

Stichting Mateor stelt zich niet aansprakelijk voor onvolledigheden en/of onjuistheden in de informatie op deze website of voor de gevolgen daarvan. Aan informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel Stichting Mateor met zorg bepaalt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van internetpagina’s waarnaar verwezen wordt en/of verbroken hyperlinks naar die internetpagina's.

Rechten

De inhoud van deze internetpagina's valt onder copyright.
Het beeldmerk valt onder copyright Dick Bruna. Wij passen dit beeldmerk toe op de website, Facebook en diverse andere uitingen naar de donateurs en derden, met als enig oogmerk het doel van de stichting Mateor na te streven.

Overname van het beeldmerk, geheel of gedeeltelijk, is alleen toegestaan met toestemming van de Stichting Mateor en Dick Bruna onder algehele voorwaarde van bronvermelding.

Het domein havank.nl is aan Stichting Mateor welwillend ter beschikking gesteld door Marcel Joustra uit de Carlierstraat in het Havankpark te Leeuwarden. In deze contreien is ook het domein havank.com gesitueerd.