De Stichting

Welkom bij de Havankstichting Mateor - de stichting tot behoud van het culturele erfgoed van en ter nagedachtenis aan Havank.

De schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), beter bekend als Havank, was de grootste Nederlandstalige misdaadschrijver ooit. Hoewel zijn literaire stijl, zijn onderwerpkeuze en zijn plots tegenwoordig niet meer in grote kring populair zijn, verdient Havank het in de herinnering te blijven, en wel om de volgende redenen:

  • Van Havanks boeken zijn maar liefst 6 miljoen exemplaren verkocht op de Nederlandstalige markt.
  • Havanks romanpersonages (Charles C.M. Carlier alias de Schaduw en zijn gezellen) zijn zo vitaal gebleken dat ze door opeenvolgende collega-auteurs ingezet zijn; ze overleven hun schepper al ruim een halve eeuw.
  • Havank had een zeldzaam groot talent om gebouwen (soms hele stadjes) zó te beschrijven dat ze nu nog onmiddellijk herkenbaar zijn; opmerkelijk genoeg staan veel van die stedebouwkundige ensembles er nog net zo bij als in zijn tijd.

 

De Leeuwarder Courant maakte in zijn editie van 28 juli 1994 gewag van de deerlijk verwaarloosde staat van onderhoud van het toen dertig jaar oude grafmonument van Havank. Dit bericht, en het gevoel dat de schrijver onverdiend in vergetelheid was geraakt, leidde tot de oprichting, volgens de notariële akte op 9 november 1994, van de Stichting Mateor. De oorspronkelijke doelstelling het graf te restaureren werd wat te smal bevonden, en is daarom in de oprichtingsakte neergelegd als:

het bevorderen van de studie en de bekendheid van het leven, de persoon en het werk van de schrijver Hendrikus Frederikus van der Kallen (1904-1964), alias Havank, in de breedste zin.

 

Een van de afgeleide doelstellingen werd de zorg voor het sindsdien fraai gerestaureerde grafmonument.

NV Mateor

De Stichting wil een en ander te bereiken door:

  • het verwerven van materiële zaken de schrijver toebehoord hebbend;
  • het gevraagd en ongevraagd vestigen van aandacht op de schrijver, diens leven en werk;
  • het stimuleren van studies;
  • het verzorgen van lezingen en tentoonstellingen;
  • het steunen en/of oprichten van verzamel- en ruilclubs;
  • het werven van fondsen, waaronder jaarlijkse donaties.